insert_emoticon
local_shipping
  • Snabba leveranser

  • - Beställ innan kl. 12:00 och vi skickar ditt paket samma vardag
Moms visas:

Prosil Hey'di Försegling och förstärkning

Behandla och försegla carport, garagegolv, förstärk gamla betonggolv, försegla nygjutna golv och förstärk avjämningsmassor. Hey'di tränger ner i underlaget och ökar tätheten, förstärker och dammbinder. Mycket enkel applicering.

Hey'di Prosil

Användningsområde
Prosil kan användas på alla cement- och kalkbaserade produkter som till exempel puts på fasader, avjämningsmassor, betonggolv både inomhus och utomhus.

Hur fungerar det?
Prosil binder kalciumsilikatföreningar genom att reagera med fria alkalier i porvattnet. Detta gör materialet både tätare, starkare och dammfritt. Materialet får även högre motståndskraft mot kemisk nedbrytning, vatteninträngning och mekaniskt slitage.

Applicering
Det är viktigt att underlaget är fritt från all typ av ytbehandling som t.ex epoxi, färg och membranhärdare. Närliggande områden som glas, glaserade ytor och aluminium ska skyddas innan behandling. Om olyckan skulle vara framme och du får stänk på dessa ytor, tvätta genast med vatten. Appliceringen ska ske mellan temperaturerna +10°C och +25°C och aldrig i direkt solljus.

Förstärkning och försegling av gamla betonggolv

Innan behandling av äldre golv ska betongen förvattnas. Ytan ska vara mörk av fukt, men det får inte finnas vatten kvar på ytan. Applicera rikligt med Prosil över hela ytan och fördela ut vätskan med hjälp av en borste (piassavakvast eller liknande). Fördela hela tiden vätskan på hela golvet tills den börjar bli blank och geléaktig. Eftervattna sedan golvet och fördela vätskan igen tills den återigen blir geléaktig. Ta sedan bort överflödig vätska med gummiskrapa.

Försegling av nygjutna golv

Vid försegling av nygjutna golv ska applicering ske efter glättning. Använd samma teknik som behandling av gamla betonggolv, men förvattna inte innan. Prosil kan användas på både cement- och kalkbaserade putser. Påför i två omgångar med ett dygns mellanrum.

Förstärkning av avjämningsmassor

Behandla i två omgångar med samma teknik som gamla betonggolv, men förvattna inte innan. Undvik pölar i sista omgången.

Materialåtgång
0,15 - 0,25 l/m2. Om målning / belägg önskas kan detta påföras ca. en vecka efter behandlingen.

Lagring
Obegränsad lagringstid. Förvaras frostfritt

Läs mer om produkten i säkerhetsdatablad, skyddsblad och produktblad.

Hey'di

 


Frätande

Fara
MethylSilanetriol kaliumsalt <1%
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd handskar/skyddsglasögon. P302 + P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »
Recensioner
2021-02-15
Du kanske också gillar
Produkter

Information

Handla