insert_emoticon
local_shipping
  • Snabba leveranser

  • - Beställ innan kl. 12:00 och vi skickar ditt paket samma vardag
Moms visas:
Betongrengöring Chryso Decap Rengöringsmedel för betong

Cleansol Decap Chryso

279 kr
279
Volym
Finns i lager Leveranstid: 1-2 arbetsdagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Meddela mig när produkten finns i lager
Produktbeskrivning:

Rengöring för hårt smutsade betongytor. Djuprengöring.

CHRYSO®CleanSol Decap är ett flytande rengöringsmedel speciellt avsedd för att avlägsna kraftiga fläckar, hård nedsmutsade ytor (föroreningar, oljefläckar mm).

CleanSol Decap är ett krafitgt rengöringsmedel och rekommenderas särskilt för djupt rengöring av mineral porösa substrat. Rengör sotiga golv med föroreningar och svarta fläckar. Tar även bort  cementhud, karbonatisering och kalk. Det fungerar utan att skada eller missfärga de material som det utvecklats för.

Rekommenderas även vid föryngring av gammal betong som t.ex inför behandling med CHRYSO®RenoCrete infärgningssystem för marksten. 


Tillämpningsområden:

  • Rengöring och borttagning av föroreningar smuts på betong och även på färgad betong
  • Dekorativa betong
  • Prefabricerad betong (prefabricerade stenar, dekorativa plattor ...)
  • Marksten och andra betongytor

Applicera inte på blanka polerade ytor.
Låt inte sköljvattnet nå planterade omgivningar.
Applicera inte under regniga och blåsiga förhållanden.

Tänk på att:
Skydda växtlighet runt området som ska behandlas. Skydda alla icke mineraliska underlag såsom glas, aluminium, målade ytor, dörrkarmar mm.

Kan verka aggressivt mot aluminium.

Förprov bör göras! 


Anvisningar:
Förbrukning: 100 till 200 g / m2 (ca. 100 - 200 ml) beroende på hur hårt nedsmutsad ytan är.
Utför alltid ett test på en minder undangömd yta före behandling.
Blöt ytan som ska behandlas. Spraya sedan ut CHRYSO®CleanSol med hjälp av lämplig utrustning. Låt vara 5 till 15 minuter beroende hur kraftigt nedsmutsad ytan är. Skölj noga med rent vatten. Upprepa vid behov.
Rengör all utrustning med vatten.

Späd med vatten för en mildare rengöring. I konsentrerad form etsar rengöringsmedlet betongen, tar bort cementhuden.​

 Natur: vätska
Färg: Färglös
Specifik vikt: (20 ° C):> 1000 pH: 0,20
Hållbarhet: 60 månader

Förvaring:
Skyddas mot frost.


Mängd 1 liter - 5 liter

Chryso


 

GHS05 Signalord : FARA

Produktbeteckningar : EC 201-196-2 ACIDE LACTIQUE EC 231-595-7 ACIDE CHLORHYDRIQUE CAS 69011-36-5 ISOTRIDECANEOL, ETHOXYLE

Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser - Förebyggande : P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddsangivelser - Åtgärder : P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Läs mer
Produkter

Information

Handla