insert_emoticon
local_shipping
 • Snabba leveranser

 • - Beställ innan kl. 12:00 och vi skickar ditt paket samma vardag
Moms visas:

Alg- och mossrengöring CleanSol V10

249 kr
249
Volym
Finns i lager Leveranstid: 1-2 arbetsdagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Meddela mig när produkten finns i lager
Produktbeskrivning:

Rengör betong från mossa, alger, lavar och svamp. Effektivt och snabbt!

Chryso CleanSol V10 avlägsnar mossa och alger från betong, snabbt och effektivt utan att missfärga eller skada betongen. Rengör även betongen från ingrodd smuts.

Sprutas ut med lämplig tryckspruta. Snabbverkande.

Nyckelegenskaper:

 • "Redy to use" produkt avsedd för rengöra betong mm från mossa, lavar, alger och svamp
 • Rengör mineraliska underlag nedsmutsade av vegetabilisk föroreningar.
 • Tar bort ingrodd smuts.
 • Snabbverkande
 • Lämplig innan behandling med RenoCrete Color infärgningssystem för marksten.

Tillämpningsområden:

 • Färgad betong
 • Dekorativa betong
 • Prefabricerade element (prefabricerade stenar, dekorativa plattor ...)
 • Samt övriga betongytor

Användning
Förbrukning: 100 till 150 g / m2 (ca. 100 - 150 ml) beroende på hur hårt smutsad ytan är..
Utför alltid ett prov på en undagömd yta före behandling.

Skydda all växtlighet och andra ytor som inte ska behandlas för att undvika missfärgningar och skador på material.

Börja med att ta bort all lös mossa och smuts med hjälp av en kvast. Spraya ut CleanSol V10 på ytan som ska behandlas. Låt verka i 12 timmar. Skölj sedan noggrant och rikligt med rent vatten eller ännu hellre med högtryckstvätt på max 100 bar.

För att CleanSol V10 ska fungera optimalt bör inte temperaturen vara över 25 grader. Därför är t.ex kvällen ett bra tillfälle att behandla. Låt då verka över natten. Om arbetet måste utföras en varm dag i solsken kyl då ner ytan ordentligt med kallt vatten.

Rengör utrustningen med vatten direkt efter applicering.


Egenskaper

 • Natur: vätska
 • Färg: Färglös
 • Specifik vikt (20 ° C):> 1000 pH: 13,00
 • Hållbarhet: 60 månader
 • Förpackning om 1 liter, 5 liter

 

Chryso

 


Frätande

Signalord :

FARA

Produktbeteckningar : EC 215-185-5 NATRIUMHYDROXID Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser - Förebyggande :P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta ... grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddsangivelser - Åtgärder : P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Läs mer
Produkter

Information

Handla