insert_emoticon
local_shipping
 • Snabba leveranser

 • - Beställ innan kl. 12:00 och vi skickar ditt paket samma vardag
Moms visas:

Integritetspolicy

Allmänt
Denna policy beskriver hur WS & Company (W.S Craft AB) nedan benämnt WS & Company hanterar dina företags-/ personuppgifter. WS & Company är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg när du är i kontakt med eller handlar av oss så med denna policy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter insamlas, behandlas och används i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser.

Personuppgiftsansvarig
Som personuppgiftsansvarig tar WS & Company ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss, som vi samlar in, som vi får ta del av vid köp eller när du prenumererar på nyhetsbrev.

Insamling av information
Insamling av information sker

 • när du genomför ett köp i webbutiken
 • vid besök i webbutiken
 • när du kontaktar vår kundtjänst via telefon, sms, brev, e-post, webbutikens kontaktformulär
 • när du deltar i en tävling eller annat event
 • via sociala medier

Den insamlade information vid ett köp inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt dina adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användandet av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. Vid val av betalningsalternativ som tillhandahålls av tredje part, såsom Klarna och PayPal hanteras dina uppgifter av dessa parter. För information om respektives behandling och hantering av dina personuppgifter hänvisar vi till deras policy.

Användning av information

De uppgifter som vi samlar in från dig används för att

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av support.
 • Leverera varor till rätt adress
 • Följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagar
 • Förbättra och möjliggöra allmän kundvård och kundservice
 • Tillhandahålla anpassad information
 • Förbättra vår webb
 • Kontakta dig via e-post eller telefon
 • Skicka ut nyhetsbrev

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Behandling med stöd av ditt samtycke
Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att erhålla information från oss. Du godkänner då att WS & Company behandlar dina personuppgifter i enlighet till denna integritetspolicy. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig under bifogad länk i varje utskick eller meddela oss så tar vi bort dina uppgifter och därmed kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål du samtyckt till.

Behandling för att fullfölja våra åtaganden mot dig samt tillhandahålla support
WS & Company använder dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Vi behöver behandla dina uppgifter vid olika tillfällen, det kan handla om leverans av varor du beställt, avisera paketleverans via SMS samt kunna komma i kontakt med dig om det skulle uppstå några problem när vi ska leverera varor till dig.

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

Utlämnande till tredje part / Säkerhet
Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående partner. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (webbplatsleverantör, betalningsleverantörer, fraktsystemsleverantör) eller vårt företag (revisionsbyrå, affärssystem). Vi ställer även krav på dessa partner att hålla informationen konfidentiell och säker. Information överförs endast till tredjepart för att vi ska kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran av dig.

Informationsskydd
Vi värnar om dina personuppgifter och endast medarbetare som skall utföra en specifik arbetsuppgift får tillgång till personligt identifierbar information. Vår webbplatsleverantör förvarar all information på säkra servrar i Sverige.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och för att identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Du kan läsa mer om cookies på vår webbplats under följande länk: https://www.wsochcompany.se/about-cookies/

Digitala kommunikationskanaler
När du själv anmält dig till eller bett oss registrera dig för nyhetsbrev sparar vi din e-post för att kunna skicka ut dessa till dig. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom bifogad länk i varje utskick eller kontakta oss för att vi ska avsluta den åt dig. Vi använder även dina personuppgifter digitalt samt genom betrodda tredjeparter att skicka ut information som handlar om din order.

Rätten till dina uppgifter
Du har rätt till att få tillgång av dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade samt borttagning av uppgifter om dessa inte längre behövs för de ändamål de samlats in eller behandlats. wDu har även rätt att närsomhelst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändring av denna integritetspolicy
WS & Company kan vid behov komma att ändra eller komplettera denna integritetspolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.
W.S Craft AB / WS och company
Tornbyvägen 3
58273 Linköping
Tfn. 013-47 42 470
E-post: [email protected]

 

WS och Company

 

Produkter

Information

Handla